Kommittéer

Organisation 2018

Ansvarsområde - Bana/Fastighet
Ansvariga Percy Ekström & Anders Fransson

Ansvarsområde - Restaurang/Fastighet
Ansvariga Bengt Schöld & Jennie Rutgersson

Ansvarsområde - Tävling/Medlem
Ansvariga Ingmar Krig & Christina Jonsson

Regel & Handicapkommitté
Ansvarig Lars Gräns