Kommittéer

Organisation 2017

Ansvarsområde - Bana/Fastighet
Ansvarig Percy Ekström

Ansvarsområde - Marknad
Ansvarig Fredrik Carlemar

Ansvarsområde - Restaurang/Fastighet
Ansvariga Bengt Schöld & Jennie Rutgersson

Ansvarsområde - Tävling
Ansvarig Torbjörn Hammarberg

Regel & Handicapkommitté
Ansvarig Lars Gräns