3 okt

Avslutningsscramble

Scrambletävling (4-manna lag)

I dagsläget råder tävlingsförbud i Sverige pga Covid-19. Vi följer SGF:s rekommendationer.