7 nov

Höstmöte

Årsmöte (Höstmöte)

18:30 i golfrestaurangen.
Handlingar mailas ut 3 veckor innan mötet.
Välkomna!