29 aug

Smålandsserien D60

Seriespel D60. Inbjudan kommer till medverkande klubbar.

I dagsläget råder tävlingsförbud i Sverige pga Covid-19. Vi följer SGF:s rekommendationer.