23 aug

Smålandsserien H70

Seriespel för H70, inbjudan kommer till medverkande klubbar.

I dagsläget råder tävlingsförbud i Sverige pga Covid-19. Vi följer SGF:s rekommendationer.