20 aug

Vårmöte/Årsmöte 2020

Med tanke på Covid19 är Vårmötet/Årsmötet framflyttat från den 28/4 till 20/8 kl. 18:30

FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommer presenteras här senast 3 veckor innan mötet.