28 apr

Vårmöte 2020 FRAMFLYTTAT

Med tanke på Covid19 är Vårmötet/Årsmötet framflyttat, vi återkommer med nytt datum.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommer presenteras här senast 3 veckor innan mötet.