2022 års avgifter är bestämda

Höstmötet godkände styrelsens förslag på medlemsavgifter och övriga avgifter.

Klicka här för att läsa mer om 2022 års avgifter.