Ändringar i styrelsen

Vi tackar Torbjörn Hammarberg och Bengt Schöld för deras 9 resp. 12 år i styrelsen.

Till ordförande för 2022 valdes Bertil Nilsson (nyval). Vi tackar därmed Torbjörn Hammarberg för hans mycket goda insatser under dessa 9 år i styrelsen varav 4 år som ordförande.

Till styrelseledamöter 2022 valdes Anders Fransson (omval) Pierre Ekelöf (omval), Anders Sommansson (fyllnadsval) och Tina Virebrand (nyval). Vi tackar därmed Bengt Schöld för hans mycket goda insatser under dessa 12 år i styrelsen.