Friskvårdsbidrag för golf

Golf är nu godkänd som friskvårdsbidrag

Beslutet från Skatteverket innebär följande:

Arbetsgivare kan numera erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all form av golfspel, träning och utbildning.

Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år.Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som förmån.

En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf:

Spelrättsavgift (ej medlemsavgiften på 300 kr från Vetlanda GK)

Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)

Egen träning på range

Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor.

Mer information finns att läsa här:

http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/friskvardsbidrag/