Gåva från Stiftelsen Werner von Seydlitz

Gåva från Stiftelsen Werner von Seydlitz

Stiftelsen Werner von Seydlitz har återigen beviljat stöd till ett projekt.

Projektet som vi ska utföra är att byta ut befintligt styrsystem av bevattningsanläggningen till ett modernare och effektivare.
Med ett nytt styrsystem så innebär det också en rad fördelar b la kommer vi att kunna styra mängden vatten för varje enskild spridare vilket kommer innebära minskat vattenuttag och övervattning samt minskad energiförbrukning i pumpstationen.
Installation och byte av alla dekodrar i ventilboxarna kommer ske till våren.

Stort TACK till stiftelsen för ert stöd!