Har du ett bagskåp?

Har du ett bagskåp?

Vill du ha kvar ditt skåp 2021 måste vi ha svar från dig.

Den 27 november och 16 december skickade vi ut nyhetsbrev till alla medlemmar, nedan kan du se informationen.

Viktigt information till dig som har bagskåp och som inte har svarat på detta mail innan, du MÅSTE svara på detta innan 1 januari för att ha kvar ditt skåp. Vi har svarat alla som har svarat hittills så ni behöver inte svara igen.

Vi har ett väldigt stort tryck från medlemmar och framförallt från våra juniorer som vill hyra skåp för sin utrustning.
Vi vill med detta mail vädja till Er som använder bilen. Har Ni möjlighet att förvara er utrustning hemma kommer ni hjälpa våra juniorer att vistas mer ute vid vår anläggning och skapa möjlighet till mycket mer träning och spel.

Under vintern kommer vi också att behöva städa och rengöra förrådet. Vi vill därför att Ni som hyr tömmer skåpet för att vi ska kunna genomföra städning av hela lokalen. Alla Ni som hyr skåp idag kommer också att få samma skåp under säsongen 2021.

Vi har även märkt att det finns flertalet som hyr ett skåp men inte använder det. Vi kommer därför under nästa säsong kontakta Er som hyr men inte använder skåpet. Vi har tyvärr inte möjlighet att fortsätta hyra ut förråd som inte används eftersom vi har högt tryck på från medlemmar som önskar hyra.

Vi har därför tagit styrelsebeslut om:
Alla skåp ska tömmas på allt, inkl. hänglås senast 2020-12-31.

Vill du fortsätta hyra ditt skåp under 2021 meddelar du oss och uppger namn, golf-ID och skåpnummer (VIKTIGT med skåpnummer). Svar senast 2021-01-01, skickas till info@vetlandagk.com.

Önskar du inte hyra ditt skåp meddelar du oss och uppger namn, golf-ID och skåpnummer. Svar senast 2021-01-01, skicka till info@vetlandagk.com.

Då avgifterna för skåpen har stått still under många år kommer vi genomföra en prishöjning. Kommande år kommer priserna att justeras i samma takt som spelavgifterna. Hyra för säsongen 2021:
M1 300:- (Tidigare 200:-)
M2 400:- (300:-)
M3 500:- (400:-)
M4 600:- (500:-)

Lagom till säsongen drar igång igen 1 mars kommer du som vill hyra få flytta in i ditt skåp igen.

Till er som står i kö, vi hoppas detta kommer göra att kön minskar rejält och att vi får bättre kontroll på vilka skåp som är lediga!

Hälsningar Åke & Styrelsen