Ny ekonomiansvarig

Ny ekonomiansvarig

Välkommen Torbjörn Hammarberg

Styrelsen har beslutat att utse Torbjörn Hammarberg till ny ekonomiansvarig för Vetlanda Golfklubb och Vetlanda Golf AB. Tillsammans med klubbchef och vår redovisningsbyrå kommer Torbjörn hantera och ansvara för den löpande ekonomiska förvaltningen, han kommer också vara styrelsen behjälplig i investering och finansieringsfrågor.

Torbjörn Hammarberg har förflutet i vår klubb som spelare, styrelseledamot och de senaste fyra åren som styrelsens ordförande. Yrkesmässigt har han lång erfarenhet från bank och industriföretag i roller som ekonomichef, kontorschef, kreditchef och personalchef.