Vårda vår bana

Vi har en mycket välskött och fin golfbana, därför månar vi också extra mycket om att alla som spelar på vår bana hjälps åt att hålla den i samma fina skick. Vi är tacksamma om du alltid lägger tillbaka uppslagen torv och lagar nedslagsmärken. Laga gärna ett olagat märke om du upptäcker det.