Vad beslutades på årsmötet?

Vad beslutades på årsmötet?

Torsdagen den 7 november höll Vetlanda Golfklubb Årsmöte (Höstmöte) i golfrestaurangen

Styrelsens förslag till 2020 års avgifter samt budget för 2020 godkändes av mötet.

Till ordförande för 2020 omvaldes Torbjörn Hammarberg

Bengt Schöld & Anders Fransson omvaldes för perioden 2020-2021

Jennie Rutgersson slutar i styrelsen vid årsskiftet, hennes efterträdare väljs in på vårmötet.

Till valberedning valdes Tobias Holm (sammankallande), Henrik Jonsson & Antoinette Nordin Tjäder.