Vetlandamodellen

Vetlandamodellen - samarbete mellan föreningar, Smålandsidrotten och Vetlanda kommun Idag är det för många ungdomar som slutar med sitt idrottande alldeles för tidigt och detta tenderar att gå allt längre ner i åldrarna.

Vetlanda kommun har tillsammans med Smålandsidrotten och ett antal idrottsföreningar i både lag- och individuella idrotter tagit fram Vetlandamodellen gemensamma riktlinjer så att fler barn och ungdomar har möjlighet att utöva en eller flera idrotter.

Självklart är Vetlanda Golfklubb en del av Vetlandamodellen.
Läs mer här om modellen samt vilka fler föreningar som är med:
Vetlandamodellen