Styrelsen 2018


Torbjörn Hammarberg
Ordförande

Christina Jonsson
Vice ordförande, Ansvarsområde Medlem/Tävling

Jennie Rutgersson
Kassör, Ansvarsområde Restaurang

Bengt Schöld
Sekreterare, Ansvarsområde Restaurang

Percy Ekström
Ledamot, Ansvarsområde Bana/Fastighet

Anders Fransson
Ledamot, Ansvarsområde Bana/Fastighet

Ingmar Krig, Ansvarsområde Medlem/Tävling

Adjungerande: Daniel Hildorsson & Åke Heindorff