Styrelsen

Styrelsen 2019


Torbjörn Hammarberg
Ordförande

Ingmar Krig
Vice Ordförande
Ansvarsområde: Medlem/Trivsel/Tävling

Jennie Rutgersson
Kassör
Ansvarsområde: Restaurang

Bengt Schöld
Sekreterare
Ansvarsområde: Restaurang

Anders Fransson
Ledamot
Ansvarsområde: Bana/Anläggning

Liselott Kull
Ledamot
Ansvarsområde: Medlem/Trivsel/Tävling/Restaurang

Roger Johansson
Ledamot
Ansvarsområde: Medlem/Trivsel/Tävling

Adjungerande: Daniel Hildorsson & Åke Heindorff