Styrelsen

Styrelsen 2020


Torbjörn Hammarberg
Ordförande

Roger Johansson
Vice Ordförande
Ansvarsområde: Medlem/Trivsel/Tävling

Ingmar Krig
Kassör
Ansvarsområde: Medlem/Trivsel/Tävling

Bengt Schöld
Sekreterare
Ansvarsområde: Restaurang

Anders Fransson
Ledamot
Ansvarsområde: Bana/Anläggning

Liselott Kull
Ledamot
Ansvarsområde: Medlem/Trivsel/Tävling


Adjungerande: Daniel Hildorsson & Åke Heindorff