Om Vetlanda GK

Vetlanda Golfklubb

Bildades 1983. De första tio hålen öppnades för spel 1985 resterande 8 hål 1989.