Lokala regler 2023

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler anslås även vid 1:ans tee och på klubbens hemsida.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområden a) på vänster sida på hål 1 från 150meterspinnen och förbi green. b) på höger sida på hål 3 både före och efter dogleg, c) på vänster sida efter fairwaybunkern på hål 5 och hela vägen förbi green, d) på vänster sida på hål 9. e) på höger sida på hål 10 ca 70 meter från green och framåt, f) på höger sida ner mot green på hål 13, som bara är definierade på en sida är oändliga.

2. Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på hål 14 får spelaren spela en
provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:
Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något
ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra
när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller
Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:
•• När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att
antingen
»»Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas eller
»»Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.
•• När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så
gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Bollen träffar kraftledning
1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning eller stolpe eller stag under spelet av hål 7, hål 11 eller hål 16 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs.

3. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
»» spelaren,
»» eller klubban som användes av spelaren för att slå slaget
»» eller ett djur definierat som ett löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Alla avståndsplattor på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten

c) Organiska föremål
1. Alla stengärdsgårdar och stenrösen är organiska föremål.