Styrelse och kontaktpersoner

Vill du av någon anledning ha kontakt med någon av oss i styrelsen eller som är lagansvarig så ser du nedan.

Styrelsen

Nils Åhlund, ordförande 070 - 509 51 47 nils.ahlund@maklarhuset.se

Bo Fransson, sekreterare 070 - 664 33 44 Bo.fransson@gmail.com

Torbjörn Lager, kassör 070 - 234 67 90 torbjorn@hallingegard.se

Sonny Isaksson, v.ordf. 070 - 335 95 51 sonny.isaksson@gmail.com

Dan Johansson, ledamot 070 - 892 56 44 timmmervagen8@gmail.com

Jan Sjögren, ledamot 070 – 313 88 49 jansjogren.js@gmail.com

Leif Hedberg, Ledamot 070 – 911 95 74 leif.hedberg@hotmail.se

 

Kontaktpersoner Höglandstouren

Dan Johansson, 070 - 892 56 44 timmmervagen8@gmail.com

Jan Sjögren 070 -313 88 49 jansjogren.js@gmail.com

 

Kontaktpersoner Seriespel H 70

Lag 1, Jan Sjögren 070 - 313 88 49 jansjogren.js@gmail.com

Lag 2, Bertil Lindahl 0730 - 641 772 eller 0383- 161 17 bertil@lindahlsurmakeri.se

 

Valberedningen

Sammankallande

Bengt Westerlund 070 694 56 72 erikoskaringa@gmail.com

Daniel Bergman 070 559 90 12 daniel@bergsnarle.se

Börje Bellinger 070 662 15 94 borje@bellinger.se